ŠĻą”±į>ž’ ”ž’’’b’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ż’’’— !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`acż’’’defghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€Root Entry’’’’’’’’ ĄFˆUŠ•Ź•€Workbook’’’’’’’’ö SummaryInformation(’’’’¬DocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’@ ©ĶĮį°Įā\p 4<8=8AB@0B>@ B°aĄ=œÆ¼=Ä’µ`g 8X@"·Ś1ܐĢ²Calibri1ܐĢ²Calibri1ܐĢ²Calibri1ܐĢ²Calibri1ܼĢ²Calibri1Č¼Ģ²Calibri1ȐĢ²Calibri1“¼Ģ²Calibri1“Ģ²Calibri1“Ģ²Calibri1 Ģ²Calibri1ŒĢ²Calibri1øĢ²Calibri1 ¼Ģ²Calibri1ܐĢ²Calibri1h8¼Ģ²Cambria1,8¼Ģ²Calibri18¼Ģ²Calibri1Ü8¼Ģ²Calibri1ܐĢ²Calibri1ܐĢ²Calibri1Ü<Ģ²Calibri1Ü>Ģ²Calibri1Ü?¼Ģ²Calibri1Ü4¼Ģ²Calibri1Ü4Ģ²Calibri1Ü ¼Ģ²Calibri1Ü Ģ²Calibri1ܐĢ²Calibri1Ü Ģ²Calibri/#,##0"@.";\-#,##0"@."9#,##0"@.";[Red]\-#,##0"@.";#,##0.00"@.";\-#,##0.00"@."E #,##0.00"@.";[Red]\-#,##0.00"@."k*3_-* #,##0"@."_-;\-* #,##0"@."_-;_-* "-""@."_-;_-@_-k)3_-* #,##0_@_._-;\-* #,##0_@_._-;_-* "-"_@_._-;_-@_-{,;_-* #,##0.00"@."_-;\-* #,##0.00"@."_-;_-* "-"??"@."_-;_-@_-{+;_-* #,##0.00_@_._-;\-* #,##0.00_@_._-;_-* "-"??_@_._-;_-@_-ąõ’ Ą ąõ’ Ą ąõ’ Ą ąõ’ Ą ąõ’ Ą ąõ’ Ą ąõ’ Ą ąõ’ Ą ąõ’ Ą ąõ’ Ą ąõ’ Ą ąõ’ Ą ąõ’ Ą ąõ’ Ą ąõ’ Ą ą Ą ąõ’ “Ÿ ąõ’ “­ ąõ’ “Ŗ ąõ’ “® ąõ’ “› ąõ’ “Æ ąõ’ “¬ ąõ’ “ ąõ’ “‹ ąõ’ “® ąõ’ “¬ ąõ’ “³ ąõ’ “ž ąõ’ “ ąõ’ “‹ ąõ’ “¤ ąõ’ “± ąõ’ ““ ąõ’ “¾ ąõ’ “Š ąõ’ “¹ ąõ’ “¤ ąõ’ “± ąõ’ “µ ąõ’ ”— — Æ ąõ’ ”ææ– ąõ’ ”— — – ą,õ’ ųĄ ą*õ’ ųĄ ąõ’ ŌPĄ ąõ’ ŌP Ą ąõ’ Ō Ą ąõ’ ōĄ ąõ’ Ōa>Ą ąõ’ ”ffææ· ąõ’ ōĄ ąõ’ “« ąõ’ “­ ąõ’ ōĄ ąõ’ œ š ą õ’ ųĄ ąõ’ Ō`Ą ąõ’ ōĄ ą+õ’ ųĄ ą)õ’ ųĄ ąõ’ “Ŗ ą Ą ą Ą ą Ą ą Ą ą Ą ą 8Ą ąĄ ą @ @ Ą ą 0Ą ą"Ą ą(Ą ą Ą ą 0@ @ Ą ą"0@ @ Ą ą 8@ @ Ą ą 8Ą ą 8@ @ Ą ą"8@ @ Ą ą"Ą ą"8Ą ą"8@ @ Ą ą"8@ @ Ą ą"8@ @ Ą ą Ą ą*8@ @ Ą ą"8@ @ Ą ą 8@ @ Ą ą!Ą ą"Ą ą!Ą ą!Ą ą!Ą ą!8@ @ Ą ą"0@ @ Ą ą!0Ą ą 8Ą ą!Ą ąĄ ą 8@ @ Ą ąĄ ą8@ @ Ą ą 8@ @ Ą ą "8@ @ Ą ą#Ą ą #Ą ą!Ą ą8@ @ Ą ą8@ @ Ą ą8@ @ Ą ąĄ ą8@ @ Ą ąĄ ą8@ @ Ą ąĄ ą0@ @ Ą ą #8@ @ Ą ą #8@ @ Ą ą #8@ @ Ą ą8Ą ą"0@ @ Ą ą"0@ @ Ą ą"0@ @ Ą ą 0@ @ Ą ą 0@ @ Ą ą 0@ @ Ą ą8@ @ Ą ą8@ @ Ą ą #Ą ą 8@ @ Ą ą 8@ @ Ą ą8@ @ Ą ą @ @ Ą ą "Ą ą*Ą ą"Ą ą 1 <@ @ Ą ą 1 <@ @ Ą ą 1 <@ @ Ą ą 1 <@ @ Ą ą 1 <@ @ Ą ą 1 <@ @ Ą ą8@ @ Ą ą0@ @ Ą ą0@ @ Ą ą0@ @ Ą ą0@ @ Ą ą0Ą ą0@ @ Ą ą0@ @ Ą ą0@ @ Ą ą0@ @ Ą ą 8@ @ Ą ą"0@ @ Ą ą 8@ @ Ą ą 8@ @ Ą ą 8@ @ Ą ą 8@ @ Ą ą !Ą ą 8a@ @ Ą ą8@ @ Ą ą8a@ @ Ą ą *8@ @ Ą ą *8@ @ Ą ą 8@ @ Ą ą 8@ @ Ą ą 8@ @ Ą ą 8@ @ Ą ą 8@ @ Ą ą 8@ @ Ą ą 8@ @ Ą ą)Ą ą)8@ @ Ą ąĄ ą8@ @ Ą ą 8@ @ Ą ą 8@ @ Ą ą 8@ @ Ą ą @ @ Ą ą @ @ Ą ||µģƒŌ¹}-} _._-}-} _._-}-} _._-}-} _._-}-} _._-}-} _._-}-} _._-}-} _._-}-} _._-}-} _._-}-} _._-}-} _._-}-} _._-}-} _._-}-} _._-}-} _._-}-}> _._-}-}? _._-}-}@ _._-}-}A _._-}-}B _._-}-}C _._-}-}D _._-}-}E _._-}-}F _._-}-}G _._-}-}H _._-}-}I _._-}-}J _._-}-}K _._-}-}L _._-}-}M _._-}-}N _._-}-}O _._-}-}P _._-}-}Q _._-}-}R _._-}-}S _._-}-}T _._-}-}U _._-}-}V _._-}-}W _._-}-}X _._-}-}Y _._-}-}Z _._-}-}[ _._-}-}\ _._-}-}] _._-}-}^ _._-}-}_ _._-}-}` _._-}-}a _._-}-}b _._-}-}c _._-}-}d _._-}-}e _._-}-}f _._-}-}g _._-}-}h _._-}-}i _._-}-}j _._-}-}k _._-}-}l _._-}-}m _._-}-}n _._-}-}o _._-}-}p _._-}-}q _._-}-}r _._-}-}s _._-}-}t _._-}-}u _._-}-}v _._-}-}w _._-}-}x _._-}-}y _._-}-}z _._-}-}{ _._-}-}| _._-}-}} _._-}-}~ _._-}-} _._-}-}€ _._-}-} _._-}-}‚ _._-}-}ƒ _._-}-}„ _._-}-}… _._-}-}† _._-}-}‡ _._-}-}ˆ _._-}-}‰ _._-}-}Š _._-}-}‹ _._-}-}Œ _._-}-} _._-}-}Ž _._-}-} _._-}-} _._-}-}‘ _._-}-}’ _._-}-}“ _._-}-}” _._-}-}• _._-}-}– _._-}-}— _._-}-}˜ _._-}-}™ _._-}-}š _._-}-}› _._-}-}œ _._-}-} _._-}-}ž _._-}-}Ÿ _._-}-}  _._-}-}” _._-}-}¢ _._-}-}£ _._-}-}¤ _._-}-}„ _._-}-}¦ _._-}-}§ _._-}-}Ø _._-}-}© _._-}-}Ŗ _._-}-}« _._-}-}¬ _._-}-}­ _._-}-}® _._-}-}Æ _._-}-}° _._-}-}± _._-}-}² _._-}-}³ _._-}-}“ _._-}-}; _._-}-}< _._-}-}+ _._-}-}, _._-}-}8 _._-}-}3 _._-}A}- _._-#0.0}A}. _._-’?#0.0}A}/ _._-23#0.0}-}0 _._-}A}= a’_._-ĘļĪ’#0.0}A}5 œ’_._-’ĒĪ’#0.0}A}4 œe’_._-’ėœ’#0.0}‘}( ??v’_._-’Ģ™’#0.0’-;_-’?_@_ ’@_- ’}‘}) ???’_._-ņņņ’#0.0???’-;_-???’?_@_ ???’@_- ???’}‘}* ś}’_._-ņņņ’#0.0’-;_-’?_@_ ’@_- ’}A}9 ś}’_._-’€’#0.0}‘}2 _._-„„„’#0.0???’-;_-???’?_@_ ???’@_- ???’}-}: ’’_._-}‘}7 _._-’’Ģ’#0.0²²²’-;_-²²²’?_@_ ²²²’@_- ²²²’}-}6 ’_._-}U}1 _._-#0.0-;_-}A}" _._-#0.0}A} _._-ef#0.0}A} _._-ĢL#0.0}A} _._-23#0.0}A}# _._-#0.0}A} _._-ef#0.0}A} _._-ĢL#0.0}A} _._-23#0.0}A}$ _._-#0.0}A} _._-ef#0.0}A} _._-ĢL#0.0}A} _._-23#0.0}A}% _._-#0.0}A} _._-ef#0.0}A} _._-ĢL#0.0}A} _._-23#0.0}A}& _._-#0.0}A} _._-ef#0.0}A} _._-ĢL#0.0}A} _._-23#0.0}A}' _._- #0.0}A} _._-ef #0.0}A} _._-ĢL #0.0}A}! _._-23 #0.0“ 20% - :F5=B1’M’’ 20% - :F5=B1 efŪåń’ ’%“ 20% - :F5=B2’M’"’ 20% - :F5=B2 efņŻÜ’ ’%“ 20% - :F5=B3’M’&’ 20% - :F5=B3 efźńŻ’ ’%“ 20% - :F5=B4’M’*’ 20% - :F5=B4 efåąģ’ ’%“ 20% - :F5=B5’M’.’ 20% - :F5=B5 efŪīó’ ’%“ 20% - :F5=B6’M’2’ 20% - :F5=B6 efżéŁ’ ’%“ 40% - :F5=B1’M’’ 40% - :F5=B1 ĢLøĢä’ ’%“ 40% - :F5=B2’M’#’ 40% - :F5=B2 ĢLę¹ø’ ’%“ 40% - :F5=B3’M’'’ 40% - :F5=B3 ĢL×ä¼’ ’%“ 40% - :F5=B4’M’+’ 40% - :F5=B4 ĢLĢĄŚ’ ’%“ 40% - :F5=B5’M’/’ 40% - :F5=B5 ĢL¶Żč’ ’%“ 40% - :F5=B6’M’3’ 40% - :F5=B6 ĢLüÕ“’ ’%“ 60% - :F5=B1’M’ ’ 60% - :F5=B1 23•³×’ ’’’’%“ 60% - :F5=B2’M’$’ 60% - :F5=B2 23Ł—•’ ’’’’%“ 60% - :F5=B3’M’(’ 60% - :F5=B3 23Ā֚’ ’’’’%“ 60% - :F5=B4’M’,’ 60% - :F5=B4 23²”Ē’ ’’’’%“ 60% - :F5=B5’M’0’ 60% - :F5=B5 23“ĶŻ’ ’’’’%“! 60% - :F5=B6’M’4’ 60% - :F5=B6 23śĄ’ ’’’’%“":F5=B1’A’’:F5=B1 O½’ ’’’’%“#:F5=B2’A’!’:F5=B2 ĄPM’ ’’’’%“$:F5=B3’A’%’:F5=B3 ›»Y’ ’’’’%“%:F5=B4’A’)’:F5=B4 €d¢’ ’’’’%“&:F5=B5’A’-’:F5=B5 K¬Ę’ ’’’’%“':F5=B6’A’1’:F5=B6 ÷–F’ ’’’’%“(2>4 ’u’’2>4 ’’Ģ™’ ’??v’%’’’’’’ ’’“)K2>4’u’’K2>4 ’ņņņ’ ’???’%’???’’???’’???’ ’???’“* KG8A;5=85’’’ KG8A;5=85 ’ņņņ’ ’ś}’%’’’’’’ ’’“+€’’&’’5=56=K9“,€’’.’’ 5=56=K9 [0]“- 03>;>2>: 1’K’’ 03>;>2>: 1 I}’%O½’“. 03>;>2>: 2’K’’ 03>;>2>: 2 I}’%’?ØĄŽ’“/ 03>;>2>: 3’K’’ 03>;>2>: 3 I}’%23•³×’“0 03>;>2>: 4’=’’ 03>;>2>: 4 I}’%“ 1B>3’K’’B>3 ’%O½’O½’“)2>=B@>;L=0O OG59:0’’’>=B@>;L=0O OG59:0 ’„„„’ ’’’’%’???’’???’’???’ ’???’“30720=85’7’’0720=85 I}’%“4 59B@0;L=K9’I’’ 59B@0;L=K9 ’’ėœ’ ’œe’%“€’’5’’1KG=K9 ’%“5;>E>9’?’’;>E>9 ’’ĒĪ’ ’œ’%“6 >OA=5=85’9’5’ >OA=5=85 ’’%“7 @8<5G0=85’n’ ’ @8<5G0=85 ’’’Ģ’’²²²’’²²²’’²²²’ ’²²²’“8€’’*’’ @>F5=B=K9“%9!2O70==0O OG59:0’U’’!2O70==0O OG59:0 ’ś}’%’’€’“-:"5:AB ?@54C?@5645=8O’O’ ’"5:AB ?@54C?@5645=8O ’’’%“;€’’*’’ $8=0=A>2K9“<€’’2’’$8=0=A>2K9 [0]“=%>@>H89’A’’%>@>H89 ’ĘļĪ’ ’a’%ŽXŽTableStyleMedium9PivotStyleLight16`…Wl8AB1…ī8AB2…r8AB3šš££Œ® ;wžĮĮėüɤe#=8D8F8@>20==0O D>@<0 ! !-1,#B25@645=0 ?>AB0=>2;5=85< >A:><AB0B0 >AA88>B 21.01.2003 ! 7 #" .! C:>2>48B5;L >@30=870F88-A40BG8:0(@0AH8D@>2:0 ?>4?8A8) (4>;6=>ABL) (?>4?8AL)..<<>>3.# C:>2>48B5;L >@30=870F88-?>;CG0B5;O:>4?> @30=870F8O-?>;CG0B5;L(=08<5=>20=85)(04@5A, B5;5D>=, D0:A)(10=:>2A:85 @5:2878BK))(=08<5=>20=85 AB@C:BC@=>3> ?>4@0745;5=8O)@30=870F8O-A40BG8: $>@<0 ?> # A=>20=85 4;O A>AB02;5=8O 0:B0M(?@8:07, @0A?>@O65=85, 4>3>2>@ (A C:070=85< 53> 2840, >A=>2=KE >1O70B5;LAB2))><5@0B0'!G5B, AC1AG5B, :>4 0=0;8B8G5A:>3> CG5B0> $0>AC40@AB25==0O @538AB@0F8O ?@02 =0 =542868<>ABL0<>@B870F8>==>9 3@C??K 8=25=B0@=K9 702>4A:>9u* 0?>;=O5BAO 2 A;CG05, :>340 AB>8<>ABL >1J5:B0 >A=>2=KE A@54AB2 ?@8 ?@8>1@5B5=88 1K;0 2K@065=0 2 8=>AB@0==>9 20;NB5."* - ' *" !+% ! !"K( , ! #) ( , ! #) 1J5:B >A=>2=KE A@54AB2)(=08<5=>20=85, =07=0G5=85, <>45;L, <0@:0)15AB> =0E>645=8O >1J5:B0 2 <><5=B ?@85<0-?5@540G8@30=870F8O 873>B>28B5;L !?@02>G=>: "1. #G0AB=8:8 4>;52>9 A>1AB25==>AB8#>;O 2 ?@025 >1I59 A>1AB25==>AB8, %2. =>AB@0==0O 20;NB0 * =08<5=>20=85(:C@A) (=0 40BC)(AC<<0)2-O AB@0=8F0 D>@<K ! !-1!?>A>1 =0G8A;5=8O 0<>@B870F88=>@<03!B>8<>ABL ?@8>1@5B5=8O (4>3>2>@=0O AB>8<>ABL), @C1.AB0B>G=0O AB>8<>ABL, @C1.,!C<<0 =0G8A;5==>9 0<>@B870F88 (87=>A0), @C1.!@>: ?>;57=>3> 8A?>;L7>20=8O,$0:B8G5A:89 A@>: M:A?;C0B0F88 (;5B, <5AOF52)?>A;54=53> :0?8B0;L=>3> @5<>=B0'22>40 2 M:A?;C0-B0F8N (?5@2>=0-G0;L=0O) 2K?CA:0 (3>4) =08<5=>20-=85!@>: ?>;57=>3> 8A?>;L-7>20=8OG5@2>=0G0;L-=0O AB>8<>ABL =0 40BC ?@8=OB8O : 1CE30;B5@A:><C CG5BC, @C1.A1. !2545=8O > A>AB>O=88 >1J5:B0 >A=>2=KE A@54AB2 =0 40BC ?5@540G8O2. !2545=8O >1 >1J5:B5 >A=>2=KE A@54AB2 =0 40BC ?@8=OB8O : 1CE30;B5@A:><C CG5BCA3. @0B:0O 8=48284C0;L=0O E0@0:B5@8AB8:0 >1J5:B0 >A=>2=KE A@54AB2<0AA0 :>;8G5AB2>548=8F0 87<5@5=8O=><5=:;0BC@=K9 =><5@#=08<5=>20=85 4@03>F5==KE <0B5@80;>271J5:B >A=>2=KE A@54AB2, ?@8A?>A>1;5=8O, ?@8=04;56=>AB8;!>45@60=85 4@03>F5==KE <0B5@80;>2 (<5B0;;>2, :0<=59 8 B.4.)@C385 E0@0:B5@8AB8:83-O AB@0=8F0 D>@<K ! !-1><8AA8O ?> ?@85<C-?5@540G5 57C;LB0B 8A?KB0=8O =00:;NG5=85 :><8AA88: >@01>B:0,1J5:B >A=>2=KE A@54AB2 B5E=8G5A:8< CA;>28O< A>>B25BAB2C5B=5 A>>B25BAB2C5B B@51C5BAO =5 B@51C5BAO$@8;>65=85. "5E=8G5A:0O 4>:C<5=B0F8O@54A540B5;L :><8AA88';5=K :><8AA88:!40;@8=O;"015;L=K9 =><5@> 4>25@5==>AB8 >B!2K40==>9$(:5<, :><C (D0<8;8O, 8<O, >BG5AB2>))81J5:B >A=>2=KE A@54AB2 ?@8=O; =0 >B25BAB25==>5 E@0=5=8OrB<5B:0 1CE30;B5@88 >1 >B:@KB88 8=25=B0@=>9 :0@B>G:8 CG5B0 >1J5:B0 >A=>2=KE A@54AB2 8;8 70?8A8 2 8=25=B0@=>9 :=835><5@ 4>:C<5=B00B0 A>AB02;5=8O;02=K9 1CE30;B5@cB<5B:0 1CE30;B5@88: 8=25=B0@=>9 :0@B>G:5 (:=835) CG5B0 >1J5:B0 >A=>2=KE A@54AB2 2K1KB85 >B<5G5=>?@8=OB8O : 1CE30;B5@A:><C CG5BCA?8A0=8O A 1CE30;B5@A:>3> CG5B0’jĪT >V|ģV*čX&"Z`&]dP^Ž ``ž c^LeŠŠfÖgüi:cc––Bå››ŒŒ ©ĶĮ xČq֚*żźH  dü©ńŅMbP?_*+‚€%,Į&R K$&RAB>G=8:: http://sprbuh.systecs.ruƒ„&= ×£p=ā?'q= ×£pŻ?(Rø…ėQą?)ø…ėQøŽ?MśHP LaserJet 1100 (MS) =0 "servÜCļ€ š 4dXXA4’’’’DINU"ą7#ēąSMTJŠHP LaserJet 1100 (MS)InputBinOption1RESDLLUniresDLLOrientationPORTRAITResolutionOption1PaperSizeLETTEREconomodeOption1RETOption1HalftoneHT_PATSIZE_AUTO”" dXX …B”P(Ō? …B”P(Ō?œ&œT(U} —Ū} ˜˜Ū} ™ŪxŸŸįĄ@ŸĒĄ@ŸĒĄ@Ÿ’@Ÿš@Ÿį@ŸŅ@Ÿ’@Ÿš@ ŸĆ@ ŸŅ@ Ÿ©@ Ÿ©@ Ÿ©@Ÿ©@Ÿ©@Ÿ©@Ÿį@ŸŅ@Ÿ©@Ÿ©@Ÿ©@Ÿ©@Ÿ©@Ÿ©@Ÿ„@Ÿį@Ÿį@Ÿį@Ÿį@Ÿį@Ÿį@ż i¾Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiižż j¾Bjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjžż j¾Bjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjžż k¾škkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkJż Tk¾šUkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkžż k¾škkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkJż Tk ¾šUkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkž¾<KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK¾0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK2¾25KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJ¾<TKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKn¾0rKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK†¾2‰KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKžAż h¾@hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhAAAAAż h¾2 hhhhhhhhhhhhhhhhhhAAAA5ż 6g¾,7gggggggggggggggggggITAż Uh¾@VhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhAAAAArż sh¾2thhhhhhhhhhhhhhhhhhAAAA‰ż Šg¾,‹gggggggggggggggggggż B¾BBBBBż  ¾ KKKKKż ¾(KKKKKKKKKKKKKKKKK%~ &Z4@¾'ZZZKKKK-ż .Z ¾ /ZZ0ż VB¾WBBBBB[ż ^ ¾aKKKKKeż f ¾(iKKKKKKKKKKKKKKKKKy~ zZ4@¾{ZZZKKKKż ‚Z ¾ ƒZZ„¾ģ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Žż l ¾$mmmmmmmmmmmmmmnž¾¾ ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????wż xq¾R yqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqrWWWWWWWWWWWWWWWWžż s¾ sssssssssssssssssssssssssssOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO??‚ż ƒo¾< „oooooooooopWWWWWWWWWWWWWWWWžż L¾Ī LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL€¾ ™>>>>>>ž¾ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK€¾ ™>>>>>>žż L¾Ī LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL€¾ ™>>>>>>ž¾KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK€¾™>>>>>>žż M¾ĪMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM€¾™>>>>>>ž¾KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK€¾™>>>>>>žż M¾ĪMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM€¾&WWWWWWWWWWWWWWWWžż s¾ sssssssssssssssssssssssssssKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK>>‚ż ƒo¾<„oooooooooopWWWWWWWWWWWWWWWWžż L¾äLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL>>>>>>>>>>>‹¾™>>>>>>ž¾KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK>>>>>>>>>>>‹¾™>>>>>>žż L¾äLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL>>>>>>>>>>>‹¾™>>>>>>ž¾KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK>>>>>>>>>>>‹¾™>>>>>>žż M¾ĪMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM€¾™>>>>>>ž¾KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK€¾™>>>>>>žż M¾ĪMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM€ż x¾xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK€ż ƒ¾<„WWWWWWWWWWWWWWWWž¾CCCCCC"ż #L¾Ą$LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL€ż ƒ€¾<„€€€€€€€€€€€RSSSSSSSSSSSSSSTž¾Ś|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||}iż jt¾ktttttttttsż tuc¾Zuvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwyyyyyyyyyyyyyyyyž¾īJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ~ttttttttttsż tud¾Zuvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwz______________{žż j‚¾nk‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒz______________{žż %†!¾ &†††††††††††††2ż 7„¾*8„„„„„„„„„„„„„„„„„„Iż J„¾*K„„„„„„„„„„„„„„„„„„\ż j¾nkz______________{ž×DĘ(lTTTXXT¼€&&jö"ö"ö" j 8 8ö"ąf6t^€ Ÿ,!Ÿ,"Ÿ,#Ÿ,@$Ÿ,%Ÿ“@&Ÿ–@'Ÿ@(Ÿ,)ŸĆ@*Ÿ,+Ÿ,,Ÿ,-Ÿš@/Ÿ,0Ÿš@1Ÿ,2Ÿ,3Ÿ@4Ÿ°@5Ÿ,6Ÿ,7Ÿ,8Ÿ,9Ÿ,:Ÿ,<Ÿ,=Ÿ,>Ÿ @?Ÿ,¾" %††††††††††††††2¾R 7……………………………………………………………………………………………………\ż c¾ d‘‘‘‘‘‘‘’kż l¾j mRSSSSSSSSSSSSSSTžż ! ‡"¾†! ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆL¾!c“”””””””•kż !l¾j!myyyyyyyyyyyyyyyyžż " ‡#¾†" ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆL¾"c–———————˜kż "l¾j"mz______________{žż #l‰¾*#mŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ‹~ż #R¾D#€SSSSSSSSSSSSSSTz______________{žż $s$¾Ś$sssssssssssssssssssssssssOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOj¾,$lŒŽ~ż $R¾D$€SSSSSSSSSSSSSSTz______________{žż %L%¾¦%LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLj¾D&KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKžż 'x&¾B'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKžż (x'¾B(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_________________________________________________________________________________________________________žż )6L¾Ö)7LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLžż *(¾ *????????????? ż *?)¾ā*???????????????????????????????????????KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKš|ż *}™*¾H*~™™™™™™™™™™™™™™™™™…………………………………………ž¾Ų+6KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKš™™™™™™™™™™™™™™™™™™…………………………………………žż ,?+¾8,'KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK?¾8,CKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK[¾8,_KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKw¾8,{KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK“ż -'L¾6-(LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL?ż -CL-¾6-DLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL[ż -_L.¾6-`LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLwż -{L/¾6-|LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL“ż /Ÿ ¾B/ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸžż 0j0¾B0jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjžż 1®>¾č1®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®qż 1r¬?¾^1s¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ž¾D2ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­žż 3œ¾J3ž"ż 3#›7¾&3$››››››››››››››››3ż 34›6¾*35››››››››››››››››››Fż 3G›5¾"3H››››››››››››››Uż 3V›4¾3W››››››››››››bż 3c›3¾"3d››››››››››››› qż 3r„=¾ 3s›››››››››››››ż 3€¦<¾3§§§§§§§§§§Ø‹ż 3Œœ1¾*3žžż 4›:¾4››››››››› ż 4 ›9¾4 ››››››››››ż 4›8¾ņ4››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› „›››››››››››››©ŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖ«‹ż 4Œœ;¾4ž—ż 4˜œ2¾4™žž~ 5”š?¾5””””””””” ~ 5 ”@¾5 ””””””””””~ 5”@¾ 5”””””””””””””"~ 5#”@¾&5$””””””””””””””””3~ 54”@¾*55””””””””””””””””””F~ 5G”@¾"5H””””””””””””””U~ 5V”@¾5W””””””””””””b~ 5c” @¾"5d”””””””””””””¢q~ 5r£š?¾ 5s¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤~ 5€¤@¾5¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤‹~ 5Œ¤@¾5¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤—~ 5˜¤@¾5™¤¤¤¤¤¤ž¾D6”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””¢£¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ž¾D7”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””¢£¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ž¾D8”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””¢£¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ž¾D9”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””¢£¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ž¾D:”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””¢£¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤žż <]@¾B<]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“ž’’’ž’’’–ž’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’]]]]]]]žż =°F¾ž=±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±²Lż =M°G¾Ø=N±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±²žż >™,¾€>™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™=ż >>™B¾">?™™™™™™™™™™™™™™Lż >M™E¾2>N™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™cż >d™D¾,>e™™™™™™™™™™™™™™™™™™™wż >x™C¾ >y™™™™™™™™™™™™™…ż >†™B¾>‡™™™™™™™™™™™‘ż >’™A¾>“™™™™™™™™™™™™ž~ ?™š?¾€?™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™=~ ?>™@¾"??™™™™™™™™™™™™™™L~ ?M™@¾2?N™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™c~ ?d™@¾,?e™™™™™™™™™™™™™™™™™™™w~ ?x™@¾ ?y™™™™™™™™™™™™™…~ ?†™@¾?‡™™™™™™™™™™™‘~ ?’™@¾?“™™™™™™™™™™™™ž×@ *D 00’røHTTč€Üž TTjH¬FHHHHHTjŲ@Ÿ,AŸ,BŸ,CŸ,DŸ,EŸ,GŸ,HŸ,IŸ,JŸ,KŸ,LŸ,MŸ,NŸ,OŸ,QŸ,RŸ,SŸ,TŸ,UŸ,VŸ,WŸ,XŸ,YŸ,ZŸ,\Ÿ,]ŸĆ@^Ÿį@_Ÿ“@¾D@yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyž¾DAyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyž¾DByyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyž¾DCyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyž¾DDyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyž¾DEyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyžż GYH¾BGYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKž¾DH³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ž¾DI³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ž¾DJ“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ž¾DK“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ž¾DL“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ž¾DM³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ž¾DN“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““žż OaI¾BOaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaažż QbJ¾JQbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb"Q/Dż R[K¾8R [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[!ż R" ¾R%KKKKK)ż R* ¾(R-KKKKKKKKKKKKKKKKK=~ R>Z4@¾R?ZZZKKKKEż RFZ ¾ RGZZHż ScN¾lS ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc;ż S<OO¾.S=OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPż STeM¾(SUeeeeeeeeeeeeeeeeeeż SfOQ¾.SgOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOz¾nTcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc;ż T<dP¾.T=ddddddddddddddddddddP¾*TTeeeeeeeeeeeeeeeeeeeż TffR¾.Tgffffffffffffffffffffz¾ØUKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKP¾œUTKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKž¾ØVKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKP¾œVTKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKž¾ØW_________________________________________________________________________________P¾œWTKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKžż X`L¾BX````````````````````````````KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKž¾DYKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKžż Z^S¾BZ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_________________________________________________________________________________________________________________žż \[T¾:\[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[¾D\KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK;¾D\>KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK\¾D\_KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK}ż ]L¾B]LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL;ż ]>L¾B]?LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL\ż ]_L¾B]`LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL}ż ^[U¾:^[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[¾D^KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK;¾D^>KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK\¾D^_KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK}ż _L¾B_LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL;ż _>L¾B_?LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL\ż __L¾B_`LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL}×>N%0HHHHHHTHHHHHHHTfč8 LLLTHT$ü$`ŸŅ@aŸŅ@cŸ,dŸ,eŸĆ@fŸ‡@gŸ,hŸ‡@iŸ,jŸ,kŸ’@lŸ„@mŸ;@nŸ,oŸ“@pžZ@qž,rži@sž,tžŅ@už,vž,wž,¾D`KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK;¾D`>KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK\¾D`_KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK}ż aL¾BaLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL;ż a>L¾Ba?LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL\ż a_L¾Ba`LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL}ż c\$¾Bc\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\žż dGV¾dGGGGG¾VdJJJJJJJJJJJJJJJJJJJFFJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.¾<d1KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKdMEż dO]W¾dP]]]]]]]]W¾VdYJJJJJJJJJJJJJJJJJJJFFJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ€¾<dƒKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKż eL¾.eLLLLLLLLLLLLLLLLLLCCż eL¾*eLLLLLLLLLLLLLLLLLL.ż e1M¾:e2MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKeMEż eYL¾.eZLLLLLLLLLLLLLLLLLLCCmż enL¾*eoLLLLLLLLLLLLLLLLLL€ż eƒM¾:e„MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMfMEż g? ¾g??OOOOOż g? ¾,g ??OOOOOOOOOOOOOOOOO~ gP4@¾gPPPOOOO#ż g$P ¾ g%PP?'ż g(QX¾Lg)QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ?RSSSSSSSSSSSSSTKgMEż gO ¾gRKKKKKVż gW ¾(gZKKKKKKKKKKKKKKKKKj~ gkZ4@¾glZZZKKKKrż gsZ ¾ gtZZu¾žh????????????????????????????????????????????????????????????????????????????KhME¾ži????????????????????????????????????????????????????????????????????????????KiMEż iOYY¾0iPYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYdż ie? ¾if??OOOOOlż im? ¾,in??OOOOOOOOOOOOOOOOO€~ iP4@¾i‚PPPOOOOˆż i‰P ¾ iŠPP?Œż iPZ¾&iŽPPOOOOOOOOOOOOOO¾žj????????????????????????????????????????????????????????????????????????????KjME¾žk????????????????????????????????????????????????????????????????????????????KkMEż kOP[¾kPPPPPPPPPPPPZ¾Šk\KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK¾žl????????????????????????????????????????????????????????????????????????????KlMEż l\X\¾ˆl]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX¾žm????????????????????????????????????????????????????????????????????????????KmMEż mOY]¾¢mPYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY¾žn????????????????????????????????????????????????????????????????????????????KnME¾DnOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKm¾,noJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ¾<nƒKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKo?ż oHb¾žoIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEMż oOL¾BoPLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLmż ooL¾*opLLLLLLLLLLLLLLLLLLż oƒM¾:o„MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM¾¢p?IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEM¾¢q?IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEMż qO? ¾qP??OOOOOVż qW? ¾,qX??OOOOOOOOOOOOOOOOOj~ qkP4@¾qlPPPOOOOrż qsP ¾ qtPP?vż qwQX¾RqxQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ?RSSSSSSSSSSSSSSSST¾¢r?IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEM¾¤rO???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????¾¢s?IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEMż sOU^¾lsPUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU?‚ż sƒV_¾ s„VVVVVVVVVVVVVż s‘V`¾s’VVVVVVVVVVVV¾¢t????????????????????????????????????????????????????????????????????????????>EM¾¤tOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU?VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV¾žu????????????????????????????????????????????????????????????????????????????KuME¾¤uOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU?WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWv?ż vGa¾švGGGGGGGGGGGGGGGGGG???NNNNNNNNNNNNNNNNNNN??OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO?????KvMEż vOGa¾.vPGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGc¾,veJJJJJJJJJJJJJJJJJJJw¾<vzKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK”ż wL¾*wLLLLLLLLLLLLLLLLLL)ż w,M¾:w-MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFż weL¾*wfLLLLLLLLLLLLLLLLLLwż wzM¾:w{MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM”×2JøŲüTˆš ®¬Ī¬hF`d–¦²N†NTp>“@ddM‹‹J(Ÿ((ŸŸ™Ūå MMžGGžNNžEE’žHHžIIžJJžKKžLLžEE=EE>LEEMcEEdwEEx…EE†‘GGCC’žDD=DD>LDDMcDDdwDDx…DD†‘DD’žCC=CC>LCCMcCCdwCCx…CC†‘AA’žBB=BB>LBBMcBBdwBBx…BB†‘BB’žAA=AA>LAAMcAAdwAAx…AA†‘??’ž@@=@@>L@@Mc@@dw@@x…@@†‘@@’ž??=??>L??Mc??dw??x…??†‘<<ž>>’ž>>†‘>>x…>>dw>>Mc>>>L>>===L==Mž88€‹88Œ—::cq::r::€‹::Œ—::˜ž12rž12q99€‹99Œ—99˜ž:: :: ::"::#3::4F::GU::Vb88˜ž99 99 99"99#388 88 88"88#3884F99Vb99cq99r88GU88Vb88cq88r994F99GU66€‹66Œ—66˜ž77 77 77"77#3774F77GU77Vb66 66 66"66#3664F66GU77cq77r77€‹77Œ—77˜ž55˜ž55Œ—55€‹55r34r34€‹44Œ—44˜ž33Œž55cq55Vb34Vb66Vb66cq66r55 55 55"55#3554F55GU00ž44 44 44"33"34#3344F34GU,,'?,,C[,,_w,,{“--'?--C[--_w--{“//ž34cq))6ž*+}Ž**ž++ž**6|++6|%%j&&ž''5''6ž((5((6ž7I 7IJ\ J\ %2!! L#$l~ lŽ!!lŽ""lŽ "ck"" L$$$$j""ž##ž$$ž##Ž$$ŽžjŽjŽž ž!!žžžii#€žžƒŽžžƒŽƒŽ€ €€€ € €jstŽtŽ"#€€€€€€€€€€ž ž ž ƒŽ €iyz}~‚„ae xŽžžžTžTžTnr†‰žUms…ŠJJ %&)*-.05J6I12UUTžUUPVVPVVTžWWPXXWWTžXXžOOžQQ"RR!RR%)RR-=RR>ARRBERRFHST;SS<PTT<PSTTeSSfzTTfz__>\___}``;``>\``_}YYžZZ-ZZ.ž\\;]];\\>\]]>\\\_}]]_}aa;aa>\aa_}\\^^ccžddeedd.ee.dd1Kee1KddYkddn€ddƒeeYkeen€eeƒddOWdd^^;^^>\^^_}__;gggg gggg #gg$&ggRVggZjggknggorggsugg(;gg=KiiOdiihliip€ii„ii…ˆii‰‹iiiikk\ll\nnOmooOmnnƒooƒnnooookkOZmmOvvosLvvewvvz”wwewwwz”vv)vv,Fww)ww,FvvOcqqRVqqZjqqknqqorqqsuqqwŠqqŒsuOstƒst‘uuƒuu‘gg’’’’D ©ĶĮ ž dü©ńŅMbP?_*+‚€%,Įƒ„&ffffffę?'ffffffę?(č?)č?MśÜCļ€ š 4dXXA4’’’’DINU"ą7#ēąSMTJŠHP LaserJet 1100 (MS)InputBinOption1RESDLLUniresDLLOrientationPORTRAITResolutionOption1PaperSizeLETTEREconomodeOption1RETOption1HalftoneHT_PATSIZE_AUTO”" dXX333333Ó?333333Ó?œ&œ<3U>¶@‹‹gg’’’’D ©ĶĮ ‚  dü©ńŅMbP?_*+‚€%,Įƒ„&ffffffę?'ffffffę?(č?)č?MśÜCļ€ š 4dXXA4’’’’DINU"ą7#ēąSMTJŠHP LaserJet 1100 (MS)InputBinOption1RESDLLUniresDLLOrientationPORTRAITResolutionOption1PaperSizeLETTEREconomodeOption1RETOption1HalftoneHT_PATSIZE_AUTO”" dXX333333Ó?333333Ó?œ&œ<3U>¶@‹‹gg’’’’D ž’’’ ž’’’ ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0| hp„ ÄŲ 8 P \ htć Ąźņ ĪŃ-1Īńķīāķūå ńšåäńņāąČŹÖ Ńčńņåģū č ņåõķīėīćčč Ąźņ ĪŃ-1@Óķčōčöčšīāąķķą’ ōīšģą ¹ ĪŃ-1 Čńņī÷ķčź: http://sprbuh.systecs.ruĄäģčķčńņšąņīšMicrosoft Excel@»Õž,•Ź@€ĖCA•Ź@oÆTŠ•Źž’ÕĶ՜.“—+,ł®0 PXd lt|„ Œ Ėć Ėčńņ1Ėčńņ2Ėčńņ3Ėčńņ1!Īįėąńņü_ļå÷ąņč ĖčńņūČģåķīāąķķūå äčąļąēīķūž’ ’’’’ ĄF!Ėčńņ Microsoft Office Excel 2003Biff8Excel.Sheet.8ō9²qCompObj’’’’’’’’’’’’ m’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’